KKV Kürtener Karnevalsverein von 2012 e.V. hat …

KKV Kürtener Karnevalsverein von 2012 e.V. hat seine/ihre Veranstaltung geteilt.